Waadhoeke en biodiversiteit

  • Bericht auteur:

Het college heeft de gemeenteraad een voorstel gedaan om de biodiversiteitsagenda vast te stellen. Het plan bestond uit twee onderdelen. Een onderdeel had betrekking op een aantal kleine zaken, belangrijk, maar het ging slechts om enkele duizenden euro’s. Het belangrijkste onderdeel betrof de “echte” aanpak. Een van plan aanpak gebaseerd op de bij burgers opgehaalde ideeën. Daarmee was ongeveer 700.000 euro gemoeid. Niet in één jaar, maar die kosten konden worden uitgesmeerd over enkele jaren. Om het bedrag te duiden: een enkel promille van de jaarbegroting. Het CDA had bedacht dat 700.000 euro in Corona-tijd niet kan. Vreemd overigens dat ze daarna wel voor een fietspad buitendijks stemden. Dat gaat namelijk nog veel meer niet geraamd geld kosten. Consequent?

Wakker worden na een raadsvergadering waarin je genaaid bent. Dat is de beste omschrijving van onze toestand na de raad van 11 juni. Wethouder Dijkstra was met een plan gekomen om iets te doen aan verbetering van de biodiversiteit. Dat is behalve een FNP stokpaardje ook een SAM speerpunt.

In de afgelopen weken blijkt de CDA-fractie selectief te zijn gaan shoppen. Gemeentebelangen is voor de kar gespannen, de VVD meegenomen. Een blokkade voor meer beleid om de biodiversiteit te bevorderen in onze gemeente.

Dat doet pijn.

En het beïnvloedt het vertrouwen dat je als partij hebt in je coalitiegenoot. SAM heeft de afgelopen twee jaar het college loyaal gesteund. Dat deden wij in het vertrouwen dat wij in een coalitie zaten die weliswaar op veel punten niet op één lijn zit, maar waar de ene partij de ander wat gunt.

Het CDA heeft met deze handelwijze het onderlinge vertrouwen ten diepste beschaamd. Wij vragen ons af wat dit betekent voor het college. Het inhoudelijke voorstel kwam van wethouder Dijkstra, het financiële deel van wethouder De Pee. Heeft het CDA nog wel vertrouwen in college?

En behalve dat soort vragen: Waadhoeke was tot nu toe een gemeente waarin vooral inhoud bepalend was. We deden niet zo aan politieke spelletjes. Gemeentebelangen, dat was een serieuze partij waarmee we zo nu en dan goed konden optrekken. Als het ging om ging om groen, dan vonden we elkaar altijd. We kennen Klaas Roodenburg als iemand met hart voor de weidevogels, Haaye Hoekstra als een strijder voor alles wat groen is of moet worden.

De laatste, Haaye Hoekstra, hield in zijn bijdrage aan het raadsdebat een pleidooi voor meer groen, meer bos, meer struiken, nog meer maaibeleid. Dus meer kosten!

En juist hij en zijn partij steunde het CDA in het voorstel om de wethouder de handen op de rug te binden door alle budget nodig voor nieuw beleid op voorhand weg te nemen. Waadhoeke wordt kennelijk een gemeente waar de rede vervangen is door politiek gewin. Daar voelen wij ons niet prettig bij. Het geeft aan waarom SAM broodnodig is.